אף אחד לא יבוא – גורלם של העסקים תלוי רק במנהליהם

נוכח הקשיים ורמות המורכבות, המסקנה המתחדדת בימים האחרונים היא שבחלק גדול מהמקרים, האחריות לגורלם של גופים עסקיים במשק ושל המשק בכללותו, נתונה אך ורק בידיהם של השחקנים עצמם; כחלק מההתמודדות, על גופים עסקיים ומנהליהם להוציא ממשוואת תוכנית הפעולה את הנחת העבודה של קבלת גיבוי ממשלתי

לקריאת הכתבה המלאה