האם הטעיית רשם הפטנטים על-ידי מבקש פטנט, עשויה להקים למתחרים זכות לקבלת הרווחים שהופקו כתוצאה מההטעיה? מהם התנאים לכך? מהם הסיכונים והסיכויים בעקבות פסק הדין? כיצד לצמצם חשיפות לתביעות מכוח פסק הדין?

עו”ד מירב לשם מארחת את עו”ד אורלי אלסטר, VP ויועצת משפטית בטבע ועו”ד רן פוגל ממשרד ש. הורוביץ ושות

להאזנה