לקוחות ועמיתים יקרים,

בהמשך לעדכונים הקודמים שלנו בנושא הקלות המס הנוגעות למלחמת “חרבות ברזל”, נבקשכם לעדכן בכמה סוגיות נוספות:

פיצוי לעסקים בשל נזקים עקיפים – ביום 9.11.2023 אושר התיקון לחוק המסדיר את מתווה הפיצויים לעסקים ברחבי הארץ בגין נזק עקיף ממלחמת חרבות ברזל (מדובר בתיקון לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ”א-1961 שחוקק כהוראת שעה). בהמשך הותקנו גם תקנות משלימות בנושא תשלום הפיצויים, וכן הועלתה לאתר רשות המיסים מערכת מקוונת לצורך הגשת תביעות לפיצויים (קיים גם מוקד למענה טלפוני).

מסלולי הפיצוי הקיימים כוללים הן מסלולים ירוקים (מסלול שכר, מסלול מחזורים ומסלול חקלאים) שהינם מסלולים מוגבלים בזמן המיועדים ליישובים שבהם הוטלו הגבלות מחמירות במיוחד של כוחות הביטחון (פיצוי מוגדל בכפוף לתקרות), הן מסלול הוצאה מזכה שהינו מסלול מוגבל בזמן לעסקים בכל רחבי הארץ, והן מסלול אדום שקיים כל השנה ומיועד לעסקים ביישובי ספר העומדים בתנאי הזכאות לפיצויים לפי הוראות הדין (פיצוי מלא בגין הנזק העקיף ללא תקרה).

קיימים הבדלים מהותיים בין מסלולי הפיצויים השונים, הן מבחינת התקופה שעבורה מפצים והן מבחינת התנאים להגשה בכל מסלול.

הארכת תקופות ודחיית מועדים  ביום 28.11.2023 אושר גם חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע), התשפ”ד-2023. מטרת החוק הזה היא הארכת תוקפן של תקופות קצובות בזמן שנקבעו בדיני המס השונים (כגון מס הכנסה, מע”מ, מכס ומס קניה, וכן מיסוי מקרקעין) להליכים שונים לאור הקשיים הנובעים מתקופת מחירום זו. יש לשים לב, כי הארכת המועדים יכולה לפעול הן לטובת הנישום (כגון דחיית מועד להגשת השגה על שומה או בקשה להחזר מס) והן לרעתו/לטובת רשויות המס (מועד הוצאת שומה).

ככלל, החוק קובע שאם יום תחילתה של תקופה לביצוע פעולה חל לפני תום התקופה הקובעת (7.1.2024) והיום האחרון של התקופה לביצוע פעולה חל בתקופה 7.3.2024-7.10.2023, אז תינתן דחייה של 3 חודשים לצורך התארגנות לביצוע הפעולה.

עוד נזכיר בהקשר זה, כי ביום 27.11.2023 רשות המיסים פרסמה גם עדכון של הנוהל למתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס 2022 (הסדר אורכות למייצגים).

פריסת תשלומים –  ביום 14.11.2023 רשות המיסים פרסמה את החלטתה בנושא הרחבת האפשרויות לביצוע פריסות תשלומים למס הכנסה ומע”מ, ללא צורך בקבלת אישור מראש והגעה פיזית למשרדי המס, באמצעות מייצגים המקושרים לשע”מ בהרשאה לחיוב חשבון.

משרדנו מציע ייעוץ מס וכן ליווי משפטי כולל של תאגידים ויחידים, לרבות בתחום קבלת הפיצוי לעסקים (בפרט במצבים מורכבים כגון המסלולים האדומים). אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה או שירות, ומאחלים לכם וליקיריכם ימים בטוחים ושקטים.