לקוחות ועמיתים יקרים,

כחלק מהעדכונים הנשלחים אליכם מעת לעת, להלן פירוט בעניין שבנדון.

1.  נכון להיום, שכר המינימום החודשי, למשרה מלאה, עומד על 5,571.75 ₪

2. החוק  [1] קובע כי, שכר המינימום מתעדכן בחודש אפריל מדי שנה, באופן אוטומטי, לרמה של 47.5% מהשכר הממוצע במשק, כפי שהוא מוגדר בחוק הביטוח הלאומי.

3. בהתאם, ביום 11.3.24 חתם שר העבודה על צו המאשר את העלאת שכר המינימום, כך שהחל מיום 1.4.24 שכר המינימום החודשי למשרה מלאה, יעמוד על 5,880.02 ₪

[1] חוק שכר מינימום, התשמ”ז-1987 (להלן: “החוק”).