לקוחות וחברים יקרים‎,

אתמול (25.10) פורסמו בעיתונים ידיעות אודות הורדת תחזית הדירוג של ישראל על ידי חברת דירוג האשראי‎ S&P.

אמנם תחזית הדירוג הורדה מיציב לשלילי, אך זאת תוך שהודגש ואושרר שהדירוג נותר בעינו‎ – +AA-/A-1.

S&P ציינו שהם עשויים להוריד את הדירוג אם הסכסוך יתרחב באופן משמעותי (כך שעיקרו לא יהיה בעזה אלא בחזיתות נוספות) וכן שהם עשויים להוריד את הדירוג בתוך 12 עד 24 חודש אם ההשפעה על הכלכלה תהיה משמעותית יותר קשה מאשר הם מצפים כעת‎.

כפי שמצויין בעדכון שפורסם על ידי‎ S&P, הם צופים שתהיה פגיעה בכלכלה ברבעון הרביעי בשנת 2023, תוך שצויין שהירידה הצפויה היא כמחצית מהירידה שנגרמה ברבעון הראשון שהושפע ממגיפת הקורונה‎.

עוד צוין שהם צופים שהכלכלה תחזור לצמוח בתחילת שנת 2024 ותחזור לרמות שהיו טרם פרוץ מלחמת חרבות ברזל עד לתום שנת 2024‎.

S&P ממשיכים ומציינים כמה חוזקות העומדות לישראל אשר יסייעו להקטין את השפעות המלחמה ‎– העובדה שכלכלת ישראל ממוקדת בתעשיית ההיי טק, אשר ניתן במסגרתה לעבוד מהבית; תמיכה בינלאומית; העובדה שהחוב הממשלתי מתון וברובו במטבע מקומי ובשוק המקומי; והעובדה שהרזרבות של בנק ישראל איתנות וגבוהות אשר מאפשרות גם להתערב ולמנוע שינויי שער מטבע קיצוניים‎.

כדאי להפנות בהקשר זה גם לדו”ח שפורסם על ידי חברת מידרוג בהתייחס למערכת הבנקאית בישראל אשר הדגיש כי הפרופיל הפיננסי של המערכת הבנקאית הוא טוב מאד עם כרית הונית משמעותית בעלת קיבולת ספיגת הפסדים טובה במגוון תרחישי קיצון‎.

אז אכן, אנו מצויים בימים לא קלים, ובהם גם חוסר וודאות כלכלית, אך הכלכלה בכלל, ובתוכה המערכת הבנקאית בפרט, איתנים והם אלה שאפשרו, גם בעבר, לצלוח משברים לא קלים‎.