אין זה סוד שבשנים האחרונות הפכה יוון יעד אטרקטיבי להשקעות בנדל”ן מצד ישראלים רבים, בין אם באמצעות חברה שבבעלותם, ובין אם באופן ישיר. יחד עם זאת, רבים אינם מודעים לעובדה שתיקוני חקיקה יווניים, המוחלים לצד אמנת המס בין ישראל ליוון, יוצרים לתושבי ישראל חלון הזדמנויות ייחודי ליהנות משיעורי מס מופחתים על רווחי הון מנדל”ן הממוקם ביוון.

כתוצאה מכך, ובכפוף לתנאים מסוימים, קיימת לתושבי ישראל הזדמנות יוצאת דופן ליהנות מפטור ממס* מרווחי הון שמקורם בנדל”ן הממוקם ביוון, עד לתאריך 31.12.2024. גם לאחר תאריך זה, צפוי שיעור המס החל על רווחים כאמור להיות אטרקטיבי במיוחד והוא יעמוד על שיעור של 15% בלבד.

* יובהר כי הטבת המס מותנית בהצגת אישור תושבות מס ישראלי המאפשר ליהנות מתנאי אמנת המס בין ישראל ויוון.

כמו כן, ההבדלים בין נוסחה האנגלי של האמנה לנוסחה העברי עשויים לאפשר מיסוי הכנסות שכירות לתושבי ישראל שמקורן בנדל”ן הממוקם ביוון, בשיעורי מס מקומיים בלבד, אשר הינם נמוכים במיוחד.

* חוזר זה אינו מהווה חוות דעת משפטית, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן בהתאם לנסיבות המקרה.

מחלקת המיסים במשרדנו פועלת בשיתוף פעולה עם מחלקת הנדל”ן במשרד עורכי דין הממוקם ביוון, והיא ערוכה לספק ייעוץ וליווי ללקוחות המעוניינים לנצל את משטר המס הייחודי הקבוע באמנה

 לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו”ד ליאור נוימן, שותף-ראש מחלקת מיסים, בטלפון 03-5670700
או באמצעות מייל 
leorn@s-horowitz.com